Featured Image

Daarom Duurzaam DiemenIn februari 2018 is er een Duurzaamheidsatelier georganisseerd. Hier vonden gelijkgestemde Diemenaren elkaar op het gebied van Duurzaamheid. Uit dit Duurzaamheidsatelier is een initiatiefgroep voortgevloeid die uiteindelijk samen met Ecostroom de energiecoöperatie Diemen Ecostroom heeft opgericht. De organisatie van het Duurzaamheidsatelier heeft apart ook de Stichting Daarom Duurzaam Diemen opgericht. Deze stichting functioneert als verbindende factor en platform voor de initiatieven die zijn ontstaan uit het Duurzaamheidsatelier. De coöperatie is een opzichzelfstaande organisatie, maar is trots met Daarom Duurzaam Diemen als partner!