Featured Image

Gemeente DiemenGemeente Diemen was mede-organisator van het Duurzaamheidsatelier van afgelopen februari 2018. Hier vonden gelijkgestemde Diemenaren elkaar op het gebied van Duurzaamheid. Uit dit Duurzaamheidsatelier is een initiatiefgroep voortgevloeid die uiteindelijk samen met Ecostroom de energiecoöperatie Diemen Ecostroom heeft opgericht. De coöperatie is een opzichzelfstaande organisatie, maar is trots met de gemeente Diemen als partner!